05-11 mai 2018 - EXERCIȚIUL INTEGRATOR CIBIN 18.7
         În perioada 5-11 mai, în cadrul Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, s-a desfășurat EXERCIȚIUL INTEGRATOR CIBIN 18.7.
         La acest exercițiu de comandament asistat de calculator au participat peste 300 de ofițeri cursanți aflați la pregătire în centreleși bazele de instruire din Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă, Ș coala de Aplicație pentru Unități de Sprijin de Luptă și Centrul de Instruire pentru Comunicațiiși Informatică, printre care s-au număratși ofițeri cursanți din Armata Republicii Moldova.
         Ofițerii care s-au instruit în cadrul acestei activități sunt viitorii specialiști din statele majore ale batalioanelor forțelor de manevră și de sprijin, precumși cei care vor comanda companiile, bateriileși subunitățile de arme ale acestor batalioane.
         Scopul principal al exercițiului a constat în antrenarea ofițerilor în aplicarea procedurilor specifice NATO în cadrul procesului de planificareși conducere a acțiunilor militare pentru structuri de nivel batalionși companie. Scenariul a fost unul militar, fictivși complex prin multitudinea situațiilor create, adaptat cerințelor noilor tipuri de amenințări ce pot fi identificate în cadrul conflictelor militare. Un motiv în plus pentru organizarea anuală a acestui exercițiu îl constituie existența la nivelul Centrului Național de Instruire Întrunită de la Cincu a unor facilități de instruire performanteși a unui corp valoros de specialiști care au sprijinit permanent desfășurareași evaluarea acestei activități. Sistemele de simulare utilizate au permis asigurarea cu feedback imediatși cât mai realist în ceea ce privește planificareași executarea acțiunilor militare, recunoașterea erorilor, analiza acestorași identificării unor lecții învățate.
          Exercițiul a oferit un cadru comun și integrat, în care cei instruiți au fost antrenați și îndrumați să rezolve, în echipă, situațiile create identice cu cele reale, la nivelul unităților și subunităților. Totodată, a fost momentul propice în care ofițerii din forțele de manevră (infanterie, vânători de munte și tancuri) să realizeze necesitatea sincronizării cu ofițerii din forțele de sprijin (artilerie terestră, artilerie antiaeriană, geniu, CBRN, comunicații și informatică, cercetare și supraveghere) și ofițerii de sprijin logistic, la nivelul statelor majore și a subunităților și, totodată, importanța și interdependența acestor relații pe câmpul de luptă contemporan.