RO  ENA N U N Ț

POSTURI SCOASE LA CONCURS IN CENTRUL DE PERFECTIONARE ARTILERIE TERESTRA SI ARTILERIE ANTIAERIANA
"IOAN VODA"

POSTURI DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL SCOASE LA CONCURS
Posturi aparute in Monitorul Oficial
Partea III-A Nr. XXX din 19.11.2021

1. Muncitor calificat I (electrician de întreținere în construcții)

Formațiunea de cazarmare nr.1 – 1 post

Detalii
Rezultatele selectiei dosarelor de concurs
Rezultatele la proba -practic
Rezultatele la interviu
Rezultat final