RO  EN

Misiunea:

      Formarea profesională militară inițială și continuă a personalului militar în activitate și în rezervă, din arma artilerie și rachete, rachete și artilerie antiaeriană, în concordanță cu standardele de performanță și manualele de luptă și operare.
Viziunea:

      Să fim între cele mai bune forțe de artilerie terestră și antiaeriană, modernizată, instruită și gata să integreze focul artileriei și artileriei antiaeriene în operațiile militare terestre și întrunite.
Obiectivele strategice:

      a. Formarea și specializarea inițială în armă precum și dezvoltarea profesională continuă a personalului militar, din armele artilerie și rachete și rachete și artilerie antiaeriană, prin cursuri și programe de instruire bazate pe experiență practică;
      b. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituții militare de formare similare, din țară și din statele membre NATO, în vederea creșterii calității educației în formarea profesională militară;
      c. Elaborarea manualelor de operare și instruire pentru armele din responsabilitatea centrului, înființarea bibliotecii virtuale și sprijinul elaborării doctrinelor/ manualelor de luptă conforme standardelor NATO acceptate și a lecțiilor învățate;
      d. Modernizarea bazei materiale pentru instrucție, dezvoltarea infrastructurii de comunicații/ similare și asigurarea logisticii didactice în concordanță cu cerințele de instruire pe noile sisteme de armament intrate în dotarea forțelor terestre în limita resurselor alocate.